Jak dbasz o lidera w firmie?

Zatrudniając dbaj o swój zespół! Służebność wobec zatrudnionych ludzi to w nowoczesnych organizacjach najlepsza forma zarządzania, która w krótkim czasie przynosi wymierne efekty. Dlaczego właśnie ona? Nowocześni Szefowie  nie skupiają się już na nadzorowaniu podwładnych, na ich nieustannym kontrolowaniu, wzbudzaniu strachu, budowaniu dystansu np. poprzez kanony struktury organizacyjnej.

Reklama