Jak dbasz o lidera w firmie?

Zatrudniając dbaj o swój zespół! Służebność wobec zatrudnionych ludzi to w nowoczesnych organizacjach najlepsza forma zarządzania, która w krótkim czasie przynosi wymierne efekty. Dlaczego właśnie ona? Nowocześni Szefowie  nie skupiają się już na nadzorowaniu podwładnych, na ich nieustannym kontrolowaniu, wzbudzaniu strachu, budowaniu dystansu np. poprzez kanony struktury organizacyjnej.