Na wczoraj

Ale to już było i niestety, w styczniu za rok wróci.:( 05 stycznia – minął termin rozliczenia z ZUS. Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne musiały odprowadzić jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze. 07 stycznia – minął termin wpłaty CIT – zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku,Czytaj dalej „Na wczoraj”